ทุกเรื่องราวที่สนใจ

กฏหมายจราจรที่คนไทยฝ่าฝืนจนเคยชิน

นับตั้งแต่มีกระแสโซเชียลเกี่ยวกับการห้ามนั่งแคบกระบะรวมถึงท้ายกระทะด้วย ทำให้มีการถกเถียงกันเป็นวงกว้างกลายเป็นกระแสดราม่าในทันที แต่ถึงแม้ว่าจะมีกฏหมายดังกล่าวออกมาก็ไม่หมายความว่า กฏหมายอื่นๆที่คนไทยมักจะฝ่าฝืนเป็นประจำและทำจนเคยชินแล้วจนตอนนี้ปัญหากฏหมายการจราจรนั้นยากที่จะแก้ไขได้แล้ว โดยข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 โดยมีการกำหนดดังนี้

– บรรทุกคนท้ายกระบะหรือแคปกระบะ ตามพรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 21 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตาาประเภทที่จดทะเบียนไว้ เพราะส่วนแคบนั้นออกแบบมาเพื่อตั้งวางสิ่งของเท่านั้น ซึ่งมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบกฏหมายดังกล่าว ยกเว้นกระบะ 4 ประตูที่ออกแบบมาเพื่อให้นั่งได้ 4 คน

– ขับช้าชิดซ้าย ขับเร็วออกขวา มักจะเห็นจนชินตาสำหรับรถยนต์บางคันที่วิ่งช้าในเลนขวา ตามพรบ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 35 ระบุว่า รถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทําได้

– จอดในเขตห้ามจอด เห็นกันเป็นประจำจนชินตาแล้ว สำหรับรถบางคันที่มักจอดในที่ห้ามจอดแม้ว่าจะมีป้ายจราจรเตือนไว้ก็ตาม ซึ่งตามกฏหมายจราจรระบุว่า ขอบทางที่เป็นสี ขาว-ดำ คือสามารถจอดได้, สีเหลือง-ขาว จอดฉุกเฉินชั่วคราวเท่านั้น, สีแดง-ขาว ห้ามจอด ซึ่งเรามักจะเห็นว่ามีรถหลายๆคันที่มักจอดเส้น แดง-ขาว ประจำ

– ใช้โทรศัพท์มือถือ ตามกฏหมาย พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (9) ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น